Jan Olaus Olsens tragedie
Arthur Danielsen jr

Jan Olaus Olsen giftet seg i 1859 med Maria Sivertsen. Denne lykkelige begivenheten ble etterfulgt av en serie med tragedier.
Året etter at ekteskapet ble inngått, døde Maria (f. 1828) i barselseng. Barnet døde tre uker senere. Den lille gutten ble døpt hjemme av læreren Jakob Reinert Henriksen. 

Jan Olaus Olsen (1827-1905) giftet seg ytterligere to ganger: I 1866 med Emilie Goline Christensen (f.1830) som vokste opp nederst i Sjøbakken (matrikkel 35). Hun døde i 1872,  42 år gammel. De fikk fire barn sammen, hvorav tre av dem døde som småbarn. Sønnen Martin (f. 1867) vokste imidlertid opp, og overtok etterhvert barndomshjemmet.   Anne Christine Nilsdtr (f.1852) fra Eikvåg var den neste han giftet seg med. Det var i 1875. Hun var på det tidspunktet 23 år, brudgommen var 48 år gammel.  Anne Christine døde samme året, seks dager etter at hun hadde født en sønn -  og gutten døde like etter. 

Nok en gang giftet han seg: Det var i 1880 - med Bertha Tønnessen (ca.1850-1897) fra det nærmeste nabohuset (matr. 37) like bak hans eget barndomshjem. De fikk fire barn sammen. Den eldste døde to år gammel,  den andre døde før han fylte ett år,  den tredje døde i en alder av 9 år. Ett av deres barn vokste imidlertid opp - hun het Bergly Talette (f. 1887) og utvandret til Amerika. Kona Bertha døde i 1896. 

J
an Olaus Olsen overlevde altså fire koner,  han fikk ti barn, men det var kun to av disse barna som vokste opp.


I 1865 var Jan Olaus bosatt i sitt barndomshjem. I 1900-folketellingene står familien Jansen feilaktig oppført som Johnsen. Jan Olaus står her også oppført som John Olaus.

I dette huset bodde Jan Olaus Olsen. Det var sønnen Martin som overtok huset etter at faren døde i 1905.  Han var den eneste av de fire barna han fikk med sin andre kone Emilie som vokste opp. 
Jan Olaus Olsens barndomshjem, hvor han selv bodde fram til 1870-årene. I folketellingen fra 1865 treffer vi enkemannen Jan Olaus i sitt barndomshjem sammen med sin mor -  som var enke - og broren, Christen Tobias,  som også var enkemann.

Mer:

 
 

INDEX

TiLBAKE

Bergly Olsen i Emigrantprot (?)

© Arthur Danielsen jr

 Kilde: Arthur Danielsen sr 
Kirkebok for Farsund