Amerikaturen det ikke ble noe av
Arthur Danielsen jr

 

Tønnes Torjusen og hans kone Bertha bestemte en gang i 1850-årene seg for å utvandre til Amerika. Et opphold i Loshavn forandret de planene.

De kom fra en bygd utenfor Flekkefjord, og de reiste til Loshavn for å vente på at skipet "Emigrant" skulle seile. Det var Ole Christian Olsen fra Sandøy som skulle føre skipet. Åpenbart ventet de for lenge, for da skipet endelig skulle kaste loss hadde de ombestemt seg. De ville bli i Loshavn. 

Huset som de slo seg ned i er det sannsynlig at de også bygde selv. Det var et lite hus som stod ved foten av Støa like inn mot fjellet. Folk i Loshavn fikk i Tønnes en nevenyttig kar som hjalp folk med både slåtting og slakting. En solid skomaker skal han også ha vært. De kjøpte et jordstykke - kalt Arbeidsdalen - hvor de drev gårdsbruk.

Tønnes og Bertha døde med fire dagers mellomrom, og ble begravet samtidig - den 21. september 1896. Begravelsen skal ha vært en begivenhet av de sjeldne.

Tønnes og Bertha sitt hus - matrikkel 37. Huset er vesentlig bygget ut siden den gang de bodde der.
To hus ned i bakken finner du Gabriel og Tøri sitt hus - matrikkel 32. 

Datteren Tøri (1843-1931) giftet seg med Loshavnsgutten Gabriel Carlsen (1843-1933) i 1870, og de flytter inn et par hus ned i bakken. Gabriel overtok barndomshjemmet, som ligger nærmere sjøen enn det lille huset hvor Tøri vokste opp. Begge disse husene er i dag i den samme familiens eie. Bertha (1817-1896) og Tønnes (1815-1896) sitt lille hus ved fjellkanten eies i dag av tippoldebarnet Mette og hennes mann Gunnar Brøvig. Huset er blitt vesentlig ombygget. Søsteren til Mette - som heter Mia -  eier i dag Gabriel og Tøri's hus, og bruker det til sommerbolig. Moren deres, Torbjørg Carlsen - Gabriel og Tøris barnebarn - hadde brødutsalg i dette huset i 1930-årene.
I mange år sto dette huset tomt. Tønnes og Berthas yngste sønn, Gabriel Martin Tønnessen (1864-1953) var den som overtok huset, men bodde der lite selv. Karl August og Pauline Bjørkmann bodde her en tid med sine tre barn tidlig på 1900-tallet - eller rett før århundreskiftet. De flyttet til Loshavn i 1897. Familien Bjørkmann flyttet senere inn i huset til hennes søster Anna Nerland (matr. 9). Flere av barna deres reiste til emigrerte til Amerika. Etter Martin Tønnessens død i 1953 overtok Rolf Sundt (1881-1956) huset, og bygget det helt om. Rolf var sønnen til Peter og Anna Sundt fra Farsund, men Rolf og hans andre kone Agnes var bosatt i Oslo og brukte huset som feriehus. De foretok en betydelig utbygging av stedet. Hans enke, Agnes Sundt, solgte huset til Mette og Gunnar Brøvig i 1978.

Les mer:

INDEX

TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr
Alfred Danielsen
Kirkebok for Farsund