Martin og Resa

Av Arthur Danielsen jr


Martin Tønnessen (1864-1953) var yngstesønnen til Tønnes og Bertha Torjusen, og han overtok barndomshjemmet i 1895. Huset eide han til sin død.

Dette huset, hvor Martins storesøster Tøri (1843-1931) bosatte seg fordi hun giftet seg med husets sønn Gabriel Carlsen (1843-1933), og Tønnes og Bertha Torjussen sitt lille hus ved foten av Støa, har en parallell historie.

Den ugifte sjømannen Martin Tønnessen, som etter en arbeidsulykke ombord sluttet med å seile langfart, hadde også realisert foreldrenes gamle drøm om Amerika, hvor han bodde i flere år. Huset hans (matr. 37) ble for det meste stående tomt.  Martin tilbragte en del av sine eldre dager i huset som lå rett ned i bakken (matr. 32), det huset hans niese Theresia - eller Resa som hun ble kalt - hadde overtatt etter sine foreldre. Hun var datteren til Gabriel og Tøri Carlsen.

Etter at Resa døde i 1948 overtok hennes niese Torbjørg huset. Hun var datteren av Resas bror Godtfred, og var gift med Olaf Gregersen. Det er deres to døtre, Inger Marie (Mia) og Mette, som i dag eier av hvert sitt av disse to husene.


Martin Tønnessen eide huset til venstre (matrikkel 37) i nesten 60 år. I huset til høyre (matr. 32) bodde han sammen med sin niese på sine gamle dager.
Det huset som står på tomta nå ble reist en gang i 1860-årene. Det var Gabriels Carlsens far, Carl Elias Olsen (1817-1870) som rev det gamle huset som hadde stått der siden 1770-80 årene og han flyttet et hus fra Langodden i Eikvåg dit.  Hans kone, Guline Gabrielsdtr (1814-1870), hadde sitt barndomshjem i huset som ble revet. Guline var datteren til Gabriel Guttormsen (1776-1841) og hans første kone Sissel Pederdtr. Gabriel Guttormsen var sønnen til den som sannsynlige bygde huset en mann som het Guttorm Ånensen (d. 1795). Han var gift med Ingeborg Gabrielsdtr (1748?-1806), og bodde i Loshavn i hvertfall i 1774.
I 1774 lånte Guttorm Ånensen 30 rd av Rebekka på Holmen i Eikvåg. Det må ha stått dårlig til med økonomien, fordi det var kun 4 rd i boet etter Guttorm i 1795. En forliksprotokoll fra 1804 forteller at gjelden fortsatt ikke var betalt, og Rebekkas svigerdatter Maren Tønnesdtr, gikk med på å redusere kravet til 8 rd - og at de fikk beholde huset. Det var hun som måtte stille i forliksrådet, fordi både hennes mann Sivert og hans mor Rebekka døde i løpet av 1790-tallet. Guttoms enke Ingeborg stilte i forliksrådet sammen med sin sønn Gabriel Guttormsen.

Les mer
 
 
 
       
Gabriel Carlsens søstre, Anna Cecilia og Kathrine Elisabeth flyttet begge til Åkre på Karmøy, der vi finner dem i 1900-tellingen.
INDEX
Kilde: Arthur Danielsen sr.
Forliksprotokoll for Farsund 1797 – 1818