Losene

Av Arthur Danielsen jr.

Losene hadde en tøff jobb. Det var rift om jobbene, og det gjaldt å være første mann ut hvis et skip med behov for los dukket opp i horisonten.

Så man et fartøy som trengte deres tjenester, var det å ile til losbåten, og komme seg ut til skipet. Enkelte ganger kunne det nok for en observatør fortone seg som en slags tevling i roing eller et slags kappseilas. I tilfelle uvær, var det ikke uvanlig at losen knyttet et rep rundt livet og hoppet uti sjøen fra losskøyta - for da var det lettere å bli plukket opp av mannskapet på skuta som skulle ha hjelp til innseilingen.

Losene Sivert Pedersen, Tønnes Adriansen og hans halvbror Niels Jacobsen druknet utenfor Loshavn ved kullseiling den 8. mai 1792. Yrket var svært risikabelt, og drukningsulykken denne vårdagen i 1792 var ikke noe enestående tilfelle. Faren til Tønnes Adriansen, Adrian Christensen, forulykket på omtrent samme måte 30 år tidligere. Et dypdykk i kirkebøkene vitner om flere loser som forulykket, men de forteller kanskje mer om at drukningsdøden var en alminnelig utgang på livet, særlig for mennene i Loshavn og Eikvåg.

De to uthavnene var likevel skånet for de virkelig store losulykkene. Dette kan ha sammenheng med at her ble ikke de store åpne listerbåtene mye brukt, en båttype som krevde mange menn både til seil og årer. En kullseiling ville følgelig kreve flere liv.

Sikkerheten for losene ble bedre da loskuttere med dekk ble tatt i bruk på begynnelsen av 1800-tallet. Kommandør Peder Norden Sølling drev tidlig på 1800-tallet et omfattende arbeid for å bedre arbeidsforholdene for losene langs kysten. Med engelske losskøyter som forbilde, fikk han konstruert en klinkbygget og dekket losbåt - de ble kalt Søllingske kuttere. Tidligere var skøytene åpne og mer sårbare i uvær.

Ved utgangen av 1800-tallet bygde Colin Archer en skøyte som ble den vanlige losbåten langs kysten til etter 2. verdenskrig. Denne båttypen var i bruk i Loshavn helt fram til slutten av 1960-årene.

I Støhuset sto losene med langkikkert og speidet etter losoppdrag. Huset ble bygget som tollvakthus i 1847, men det var nok losene som brukte det mest. Under 2. verdenskrig ble huset først påbygd av tyskerne, senere rev de det. Det ble gjenreist av Loshavn Fortidsvern i 1976.

Tønnes Adriansen, som var 40 år da ulykken inntraff, og halvbroren Niels Jacobsen, som var var 23 år gammel var sønnene til Karen Torgiesdatter. Fedrene deres het Adrian Christensen og Jacob Nielsen. Den 28 år gamle Sivert Pedersen fra Eikvåg var sønnen til Peder Sivertsen og Rebekka Isaksdtr, og han var gift med Maren Tønnesdtr fra Loshavn. Hans mor gav navn til Rebekkas Holme i Eikvåg.
Propagandaen for å få dekk på båtene var nok noe overdrevet. Det hevder Dag Hundstad i en artikkel om de sørlandske uthavnssamfunn. En københavn-avis kunne i 1803 berette at 15 loser i løpet av tre år var gått bort i Svinør, og i Kleven var 14 loser gått bort på fire år. Kirkebøkene forteller noe helt annet.
Peder Norden Sølling (1758 - 1827) reiste rundt langs kysten til steder hvor det var mange loser for å markedsføre sin nye losbåt. Her samlet han losenes koner og bydde dem på kaffe, som var en forholdsvis ny drikk her i landet på denne tiden. Mens praten var på sitt beste spurte Sølling om de ville bli enker, og hvis det var så at de ikke ville det, ba han dem om å få mennene deres til å skaffe seg en dekket losbåt. Kutteren "Veiviseren" - den beryktede kaperskuta fra Loshavn - var en Søllingsk kutter.


Et minnesmerke i hvit marmor
over kommandør Peder Sølling
har stått på Støa like ved Støhuset. Der stod følgende:


Kong F. VI gav i Aaret 1805 den første Dæks-Lots-kutter af de nye som Hr. Commandeur Sølling i Aaret 1800 opfandt og indførte blandt Lotser og Fiskere i Norge til Hæld for Søefarten, Lotseriet og Fiskerierne.

Dette Minde sættes underdanigst af os undertegnede:
Jonas Jonasen, Christen Jonasen, Peder Jansen, Ellert Jansen, John Jonasen, Christian Fridrichsen, Reinert Jonasen, John Jansen, Tønnes Tønnesen, Tolli Abrahamsen, Christen Tobias Olsen, Niels Olsen, Christen Adriansen, Abraham Tønnesen, Jan Olsen, Gabriel Christophersen, Peder Larsen.


 

 

LES MER:

Den lille havn

Begravelser

TILBAKE


Kilder:
Arthur Danielsen sr - Hvem har druknet i Loshavn og Eikvåg opp gjennom tidene? Agder Historielag Årsskrift nr 77
Svein Syvertsen -Litt om losing, losbåter og losulykker - Agder Historielag, Årsskrift nr 77
Svein Molaug - Vår gamle kystkultur
Dag Hundstad - Sørlandske uthavnssamfunn - rendyrkede sjøfartskulturer, Sjøfartshistorisk tidsskrift, 2005