Agenten

Arthur Danielsen jr

 

En av Farsunds store sønner i siste halvdel av 1800-tallet kom fra Loshavn. Han hadde vært ordfører i en årrekke da han under tragiske omstendigheter døde i 1896.
Ordfører Peter Severin Pedersen (1846-1896) ble funnet død ved en brygge i byen, og hadde sannsynligvis ramlet utfor en avsats. Faren hans, skipperen Lars Pedersen (1815-1848), omkom i en skipsulykke da Peter Severin selv bare var to år gammel, og hans yngre bror Lars Christian (1848-1927) bare var et spedbarn. Moren deres, Jane Reinertsdatter (1816-1858), døde ti år senere. Da flyttet de foreldreløse guttene fra barndomshjemmet sitt på Kjørgarden til sin farmor Inger Cathrine i Bukta.

Til Farsund flyttet han som ganske ung. Etter fullført Borgerskole og konfirmasjon, arbeidet han en kort periode i forretningen til P. C. Ohlsen, men fikk senere jobb som kontorfullmektig hos sakfører Salvesen i Farsund. Blar vi i folketellingen i Farsund fra 1865, ser vi  at det nettopp var hos sakfører Sigbjørn Salvesen i det som en gang het Nygaten - husnummer 87 b - at den unge kontorfullmektigen hadde sin bopæl. Noen hus bortenfor - i Nygaten 91 - finner vi familien Holby og datteren Theodora, som etterhvert skulle bli hans kone. Etter sakfører Salvesens død startet han sin egen forretning som agent og inkassator. Derfor ble han også ofte kalt 'Agenten.'

Hans politiske sympatier lå i den bevegelsen som førte til dannelsen av partiet Venstre. I forbindelse med den intense maktkampen mellom regjering og storting som i 1880-årene endte med riksrettssak mot den konservative regjeringen Selmer, var Peter Severin Pedersen med på å underskrive et telegram adressert til støtte for venstreføreren Johan Sverdrup. 

Farsunds mangeårige ordfører, Peter Severin Pedersen (1846-1896), trådte sine barnesko på Kjørgarden i Loshavn.
Peter Severin og lillebroren Lars flyttet til sin farmor i Bukta, da de ble foreldreløse i 1858

Senere var han med på å stifte Farsunds republikanske forening, en forening som ville arbeide for å avskaffe monarkiet i Norge. Flere ganger ble han valgt til ordfører: Første gang i 1877, så i 1879, og deretter i 1881.Venstremannen Peter Severin Pedersen hadde vært ordfører sammenhengende siden 1885, da han ble funnet død ved brygga i byen den 20. februar 1896. Begravelsen var storslått - med kommunestyrets medlemmer, med musikkorps, sangkor og hele foreningslivet i Farsund representert under sine faner. Likfølget skal i følge en samtidig avisrapport ha vært "...efter de flestes dom det største her hittil er set i Farsund." 

Enken hans, Theodora,  ser ut til å ha flyttet med de tre barna til Kristiania. I folketellingen fra hovedstaden i 1900 finner vi henne i en tverrgate til Bygdøy Allé, og der ser det ut til at hun kan ha drevet en delikatesseforretning der.


Republikaneren -  "Det var dog ved gud for galt, at svensken skulde spille mester i Norge. Vi vil protestere mod dette, fredeligt og roligt, men bestemt." Pedersen sa dette om svenskekongen under stiftelsesmøtet til den republikanske forening sommeren 1892. 
 
INDEX
   
KiLDER 
Avisen "Lister"  fra 21.02 og 26.02 1896, Olav Arild Abrahamsen Farsund Bys historie bind II, 
Folketellingen 1865  for Farsund - Folketellingen 1900 for Kristiania - Alfred Danielsens nedtegnelser - Arthur Danielsen sr