Maren og Rebekka
Arthur Danielsen jr

 

Tre loser mistet livet i en kullseiling utenfor Loshavn i mai 1792. Enken etter den ene av dem var Maren Tønnesdatter.

Maren (1763-1837) var Loshavnsjente, og vokste opp i Loshavns nest eldste hus (matr 12). Hun var datteren til Tønnes Pedersen og Lene Jonsdtr, og var dermed søsteren til blant andre Abraham Tønnessen som bygde huset på Oddefjellet. Rebekka Isaksdtr (1735-1797), som har gitt navn til Rebekkas holme i Eikvåg, var hennes svigermor. 

I 1788 giftet Maren seg med Rebekkas sønn Sivert Pedersen, og de bosatte seg på stedet til svigerforeldrene som senere skulle få navnet Rebekkas Holme. Rebekka og hennes mann Peder satt godt i det økonomisk, og drev regulær bankvirksomhet fra denne holmen. Året før Sivert omkom i den tragiske kullseilingen, døde hans far. Etter at Rebekka døde i 1797 ble holmen fraflyttet, og Maren dro til Loshavn med sine to barn.

Ved et skifte som ble foretatt etter far, Peder Sigbjørnsen,  og sønn Sivert Pedersen, som døde med ett års mellomrom,  var det 95 utestående fordringer i boet. Maren mistenkte,  i følge forliksprotokoller fra 1797,  sin svigermor for ikke å gi opp alt hun eide. Da besluttet Rebekka å gi hele 1000 riksdaler til sine kjære  barnebarn, Petter Tobias og Inger Cathrine. Skulle mot formodning Rebekka overleve sine barnebarn,  ville hun ha pengene tilbake. 

Maren var fornøyd med dette og ønsket å
"... meddele hende sin Taksigelse, som og alle Tiider at agte og ære hende som sin kiære Svigermor."

Maren Tønnesdtr's hus (matrikkel 10) som sannsynligvis er flyttet fra Rebekkas holme
Rebekkas holme i Eikvåg
Det er sannsynlig at det er Maren selv som bygde dette huset (matrikkel 10), som er lokalisert like bak hennes eget barndomshjem, og som i dag eies av Egil Stray Nordberg. Muligens er dette huset flyttet i fra Rebekkas Holme - og ført opp i Loshavn. Hun bodde her med sine to barn etter ca. 1800, og huset er bygd på den store tomta som hennes far hadde bygslet, og hvor hennes bror Abraham et par år senere oppførte huset på Oddefjellet.  

Les mer om:      

TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr