Landhandlerne

Det har vært flere landhandlere i Loshavn. Martin Jakobsens landhandel i huset på Bremerholm har nok vært den største.
Han startet butikken i Loshavns eldste hus (matr. 25), huset han overtok etter foreldrene sine. I 1924 kjøpte Martin (1898-1965) nabohuset som ligger på andre siden av Rennesåga i Loshavn, og han drev butikk i kjelleretasjen der. 

S
ofie Olivia Wilhelmsen drev som enke butikk i Buktehuset
(matr. 1). Hun var datteren Ole Christian Olsen, som i flere år bodde vekselsvis på Sandøy og i Buktehuset. Oldefaren min, Arian Danielsen, innredet i 1890-årene butikk i kammerset på baksiden av huset på Oddefjellet (matr. 11). Han drev også med oppkjøp av fisk og hummer. 

På Kjørgarden (matr. 4) drev Olava Martine Jonassen (1858-1926)  butikk. Et par hundre meter derfra mot sjøen, på toppen av Sjøbakken (matr. 7), drev Margit Kjølleberg i noen år butikk. Torbjørg Gregersen (f. Carlsen) hadde brødutsalg i huset like bak Kjøllebergs på 1930-tallet (matr. 37). Ingeborg Carlsen drev brødutsalg i Bukta (matr. 3) rundt århundreskiftet, men der solgte hun også øl - illegalt.

Skal du handle i dag,  må du helt til byen.


Martin Jakobsen drev landhandel i kjelleren i dette huset.
Sofie Olivia Wilhelmsen drev butikk i Buktehuset i siste del av 1800-tallet. Christen Jonassen (1768-1815), som bygde dette huset, skal også ha drevet handel på sine eldre dager.
Martin Jakobsen (1898-1965) giftet seg i 1924 med Cora Tønnesen, som var datteren til fyrvokter John Tønnessen på Katland. De flyttet senere til Mandal - hvor Martin også drev butikk. I dag er det Cora`s nevøer, brødrene Jan og Svein Tønnesen, som eier huset på Bremerholm, og begge bruker huset som sommerbolig. 
Les mer om:

Margits landhandel

Martins barndomshjem

Kilde: Arthur Danielsen sr.