Loshavns eldste hus

Gabriel Thorufsen og kona Dorte Marie Thomasdatter var antagelig Loshavns første innbyggere.  Huset deres ble oppført like etter at tomten i Rennesåga ble bygslet i 1723.

Året etter ble sønnen Tønnes (1724-1759) født. Tilværelsen i Rennesåga ble kortvarig for Thorufsenfamilien: Gabriel selv døde i 1731 - like før datteren Ellen Mallene ble født.

Skiftet etter Gabriel Thorufsen i 1732 forteller at Gabriels mor het Mallene Gabrielsdtr, og at han hadde to søstre. Han hadde penger i boet, og utestående fordringer. Det fantes en del sølvtøy, to kyr, en gris, en båt med seil og fokk, en del fiskeredskaper i husholdningen - og noen brennevinskjeler. Han hadde ved sin død også en liten gjeldspost på 5 rd for brennevin - i Amsterdam. Drev han brennvinsutsalg?

Dorte Marie (1716-1766) giftet seg på nytt allerede i 1732 med Jacob Reyersen (1712-1755) fra Eikvåg. Han hadde vokst opp på Rebekkas holme. I skiftet etter Jacob i 1755, kommer det frem at hans mor, Gunild Stålesdtr, bodde i Loshavn sammen sønnen og hans kone fra 1742. Dorte tok nå på seg ansvaret for sin svigermor, som levde i ytterligere to år etter sønnen Jacobs død.

 
Dette huset, som i dag tilhører Roald Reme, er Loshavns eldste hus (matrikkel 25). Det var dette huset Gabriel Thorufsen bygde rundt 1723.

Huset skiftet eier i 1759 da Gabriel Stålesen (1733-1785) fra Eikvåg og kona Johanna Maria Henrichsdtr (ca.1727-1787) flyttet inn her. Gabriel og Johanna Marias datter Anne Margrethe Gabrielesdatter (1763-1849) giftet seg i 1785 med Christen Ariansen (1760-1838), foregikk vielsen i dette huset - som altså var brudens barndomshjem. Forloverne var Hans Tostrup, Nils Luth og Gabriel og Eilert Lund fra Farsund. Gabriel Stålesen var los, og druknet i sin tjeneste.

Christen Ariansen var aktiv i kaperfarten, og deltok på flere av "Veiviserens" tokter. Han og Anne Margrethes to yngste barn, Tønnes (1803-1844) og Wilhelmine (1807-1866) ble boende i huset etter foreldrenes død. Etter at sønnen Tønnes Christensen døde i 1844, fikk søsteren hans, Wilhelmine, skjøte på tomten av sin mor. Moren kom til å leve i ytteligere fire år. Ved skiftet etter sin bror måtte hun likevel dele eiendomsretten med nevøen Christian Gabrielsen. Han bygde hus på tomta i 1846 (matr. 24), like ved siden av det gamle huset. Fra 1848 hadde Wilhelmine eiendommen alene.

Det var hennes to nevøer, Tønnes (1831-1872)  og Konrad Hansen, som overtok huset etter sin tante. De hadde en stund bodd der sammen med sin mor Caroline, og tanten som de arvet huset fra. Tønnes giftet seg i 1868 med Oline Christine, som en stund drev brødhandel fra denne boligen. Konrad var leieboer.


Ellen Mallene (f. 1731), Gabriel Thorufsens datter, fikk ektemennene til sin fars søstre som verger etter at faren var død like før hun selv ble født. De het Rasmus Thoresen Bugdøy, og Reyer Olsen Spinderås. Den syv år eldre broren Tønnes fikk Torgier Pedersen Skoeland og Peder Gundersen Hindisland som verger. I 1757 kommer det frem at Tønnes ble sjømann fjorten år tidligere, og hadde ikke vært hjemmesiden. Søsteren Ellen Mallene ble gift med den engelske skipperen Isach Wipson, og flyttet til England.
Hendrine Tønnesdtr (1823-1903) og Jonas Jonassen (1829-1915) flyttet inn kort etter 1875. Christian Olsen (matr. 7) eide huset etter 1890, men han leide det ut. Han solgte det i 1901 til Jonas og Hendrines svigersønn, Albert Heilemann (f. 1844). Han hadde da blitt enkemann etter Pauluda (f. 1855). Heilemann drev filfabrikk på Rodeløkka i Oslo, og leide ut huset på livstid til Hendrine og Jonas. 
Etter Hendrine og Jonas var det Pauludas søster Mathilde (1868-1942) og hennes mann Henrik Jakobsen (1866-1940) overtok huset etter at foreldrene var døde - og deres sønn Martin Jakobsen startet butikk i den sydøstre delen av huset, før han flyttet over til huset på Bremerholm. Tyskerne rekvirerte det under krigen, og i mange år sto det tomt - før Sigmund og Anne Marie Lode kjøpte huset i 1966. Etter at Anne Marie Lode ble enke, solgte hun huset til Roald Reme i 2002.
Pauluda Jonassen (f. 1855) reiste som ganske ung til Kristiania. 1875-tellingen forteller at hun bodde i Skippergata, titulert som "Sømmerske". Venninna fra nabohuset i Loshavn, Elise Gundersen, står oppført som beboer i samme bygning - også titulert som "Sømmerske". Pauludas senere ektemann, Albert Heilemann, bodde der med sin daværende kone Mathea, og deres barn.  Kristiania 1875 
Les mer om:      
Christen og Anne Margrethes barn:    
 
 
 

Kilde:  
Arthur Danielsen sr
Folketellingene