Oluf Tjukk og og Oluf Tysker

Av Arthur Danielsen jr


Det var to som het Oluf Christian Olsen i Loshavn ved utgangen av 1800-tallet. For å skille de fra hverandre ble den ene kalt Oluf Tjukk, siden han hadde et noe robust utseende, og den andre ble kalt Oluf Tysker.

Han var tynn, og han hadde bodd i Danzig den gang Danzig var en tysk by; nå er den bedre kjent som den polske byen Gdansk. Han hadde en kontorjobb i et rederi da han var bosatt der. Oluf Tysker døde i 1901 av tuberkulose, kort tid etter at han var delaktig i et halsbrekkende prosjekt med Ritsjer Tønnessen om bygging av en hummerbrønn i Laumesundet. Les om hummerbrønnen

Oluf Tysker (1860-1901) og Oluf Tjukk (f. 1869) var fettere og vokste opp som brødre dels på Sandøy, og dels i Bergen. Foreldrene til sistnevnte, Severin (1837-1883) og Cicilie Olsen (1843-1877), bodde i det østre huset på Sandøy. De døde tidlig, og Severins bror, Christen (1835-1909), og kona Jakobine Amalie Olsen (f. 1831), overtok både huset og de tre barna. Christen og Jacobine var da bosatt i Bergen, og "tyskeren" var deres sønn. Barna fra Sandøy var bosatt hos sin onkel og tante i Bergen i 1885, to år etter deres fars død.

Oluf Tjukk hadde to søstre: Olga Falmouthina (f. 1866), som ble kalt Tina, og Olivia Andrea Elisef (1871-1959). Tina ble gift med Farsundsmannen Karl Madsen og skal ha flyttet til Drammen, hvor de har etterslekt. Hun flyttet imidlertid allerede høsten 1889 til Kristiania. I følge folketellingen i 1900 bodde hun fortsatt der - da med ektemann og åtte barn. Elisef flyttet til Arendal, og ble først gift med Carl Adolf Wilhelmsen (1864-1899), sønnesønn av han som bygde huset på Sandøy. Hun ble enke, men senere giftet hun seg med sin avdøde manns bror Christian Wilhelmsen (f. 1871).

Det er uvisst hvor lenge Oluf Tjukk levde, men han overtok huset til sin onkel på Bremerholm i 1917, og solgte det igjen i 1924. Det er våre siste spor av ham.Folketellingen i 1900 viser at at Oluf Tysker bodde sammen med sin kone Augusta Fredriksen (1873-1927) og deres to barn, datteren Amalie (f. 1897) og sønnen Christen (1900-1901) på det tidspunktet. Sønnen ble bare et halvt år gammel, og døde en måneds tid før sin far i 1901. Augusta giftet seg senere med organisten Olaf Hals, og flyttet til Farsund. Den samme folketellingen viser at Oluf Tjukk hadde sin bopæl hos sine svigerforeldre Eilert (1840-1916) og Lina Olsen (1840-1926) i 1900, men det står anført at han hadde midlertidig bopæl i Riga, og var damskipsfører av yrke. Han var på det tidspunktet nygift med husets datter Lina (f. 1878).
Christen Olsen (1835-1909), som var Oluf Tyskers far og Oluf Tjukks onkel og fosterfar, drev sammen med Eilert Olsen rederi i Bergen på 1870 og 80-tallet. Guttene var delvis vokst opp der, og Oluf Tysker var faktisk født der. I 1896 bodde Christen ihvertfall på Sandøy, og ligningsprotokollene fra dette året viser at han var i besittelse av en betydelig formue på hele 28 000. Det var ingen i Loshavn som var i nærheten av en slik formue den gangen.

Huset på Sandøy (matrikkel 39) hvor både Oluf Tjukk og Oluf Tysker delvis vokste opp. Oluf Tysker har også bodd her som voksen sammen med sin foreldre Christen og Jakobine Olsen.

Stort hus med lange tradisjoner (matrikkel 19). Her bodde Oluf Tysker sammen med sin familie, og var blant de første i Loshavn som fikk innstallert telefon. Foto: Trygve Sundt

 

 

Oluf Tjukks søstre i 1900:
Elisef i i Arendal:
Folketellingen 1900
Olga Falmouthina i Kristiania: Folketellingen 1900

Les mer:
 
 
   
   

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Skatteligningen fra Lodshavn 1896 og 1897
Alfred Danielsens nedtegnelser
Kirkebok for Farsund