Gullgraver og brønnbygger
Arthur Danielsen jr


Høsten 1897 reiste Ritsjer Tønnessen og svogeren Christian Jonassen til Klondike for å prøve lykken under det store gullrushet ved utgangen av 1800-tallet. De ble ikke rike.
Økonomiske vanskelige tider for skipsfarten satte kreativiteten i gang hos innsatsvillige menn. Disse to, som begge hadde vært skippere, dro over til Amerika for å delta i den legendariske storjakten på gull. Det eneste de ble rike på var gode historier.

Et tiår tidligere, i 1887, kjøpte Ritsjer Tønnessen en tomt på brygga med to buer som hadde vært fiskemottak i en del år, og her bygde han huset som i dag eies av Elsa Olsen. Hun bor i dag i dette huset (matr. 18). Ritsjer var skipper og kona Kathinka (1854-1939) var med på flere seilaser. På Sandøy hadde de også eiendom - som Kathinka hadde arvet etter sin far Ole Christian Olsen. 

Ritsjer (1849-1924) var med på mer foretaksomhet. Kollapsen i seilskutemarkedet på denne tiden utløste kreativitet. Noen år før århundreskiftet fikk han laget en hummerbrønn i samarbeid med Oluf Chr. Olsen, som bodde i nabohuset, men som opprinnelig var fra Sandøy. Den ble plassert ved Store Laumeholmen vest for Sandøy. I utbyggingstiden forårsaket den en rekke konflikter, blant annet med håndverkerne. Den ble ødelagt av en storm etter noen år. Da ble det hummerjakt i Loshavn, i et desperat forsøk på å fange over seks tusen hummer som var kommet på frifot. Brønnen ble en fiasko.

Senere måtte han selge huset, og de flyttet til Stavanger. Der drev Ritsjer og Kathinka pensjonat. Etter noen år fikk de imidlertid kjøpt tilbake huset, og returnerte til Loshavn. 


Ritsjer Tønnessen (1849-1924). Etter et maleri av Kathinkas bror Martin Olsen (f. 1850) fra Sandøy.
Ritsjer bygde dette huset (matr 18) i 1887. Enken Joakime Syvertsen (1822-1905) leide rom her av Ritsjer og Kathinka tidlig på 1900-tallet. Hun var opprinnelig fra Holmen
Før de bygde hummerbrønnen hadde også Ritsjer og Oluf vært forretningspartnere. De drev fiskeeksport, og i den forbindelse stengte de Sandøykilen (en bukt på den sørøstlige delen av øya) med stein og planker for å oppbevare levende fisk. Dette var mot slutten av 1880-tallet. Vannsirkulasjonen i kilen ble for dårlig, og mye av fisken døde av oksygenmangel da vannet ble varmere utover våren. Et uvær ødela sperringen, og enda mer fisk gikk tapt. (Billedsamlingen - mappe nr 18)
Etter Kathinkas død i 1939 ble hus og innbo solgt på auksjon. Det var Sigvald Tønnessen (1870-1964) fra nabohuset (matr. 17) som kjøpte det, men han flyttet ikke inn. John Tønnessens (f. 1877) enke, Lisa (Trine Elisabeth), leide det i en periode. John og Lisa bodde sammen i nabohuset (matrikkel 17). Men under 2. verdenskrig ble det rekvirert av tyske soldater. Leonard og Elsa Olsen kjøpte det i 1946, og det er Elsa (f. 1919) som fortsatt bor der i dag.
 
Les mer    

Kilder: Arthur Danielsen sr- Historisk Billedsamling - Loshavn og Eikvåg - Mappe nr. 16 og 18 - Alfred Danielsen - Emigrantprotokollene