1801

Av Arthur Danielsen jr

Folketellingen viser at det bodde 84 mennesker i Loshavn i 1801. En knapp overvekt av dem var kvinner.
Litt over fjerdeparten av befolkningen var barn. Den eldste i Loshavn på dette tidspunktet var en kvinne på 91 år - hun het Cathrine Nielsdatter, og bodde hos sin datter Maren og svigersønnen Jacob Torkildsen i et hus som stod langs brygga. 

Gjennomsnittsalderen på hele befolkningen var på drøye 30 år, og en skulle vel gjerne tro at dette var et uttrykk for et lite samfunn med mange barnefamilier som hadde  store barneflokker. Det var ikke tilfelle. Av i alt 22 husholdninger hadde halvparten av dem barn. Kun fem av disse hadde flere barn enn ett. Seks barnefamilier hadde kun ett barn, men mange av dem fikk jo flere barn senere. 

Maleri av Arthur Danielsen sr, slik han så for seg at Loshavn kan ha sett ut på begynnelsen av 1800-tallet.

På begynnelsen av 1800-tallet hadde de fleste husene to fulle etasjer på forsiden, mens de hadde en etasje på baksiden og dør på midten. Sent på 1800-tallet ble det populært å ta vekk døra på midten for å få tre stuer på rad. Da ble også høyden på flere av husene endret. Grunnene kan ha vært flere, men noen av dem er ihvertfall egnet til å trekke på smilebåndet: Det er blitt sagt at en mann falt ned fra stigen når han malte huset, og dermed rev han den øverste etasjen for å unngå slike opplevelser i framtida. Et annet hus mistet sin øverste etasje på grunn av en krangel om en arv. Materialene ble brukt til å bygge nabohuset. For enkelte ser det også ut til at det nærmest har vært en motesak å ønske seg tre stuer på rad, og samtidig redusere husets høyde. Stort sett er det vel likevel slik at 1700 - og 1800-tallets Loshavnsfolk ikke ville hatt noen problemer med å kjenne seg igjen på stedet i dag, dersom de hadde kommet på besøk.
Yrke
Antall
Yrke
Antall
Skippere
11
Tjenestepiker
10
Styrmenn
1
Almisselem 
1
Loser
11
Fiskere 
6
Matroser
3
Søefarende
1
Tømmermand
1
Personer over 70 år
3
Kun de som er oppført med yrke i folketellingen er med her.
Les mer om:
 

Kilder: 
Folketellingen for Lotshavn  i 1801 
Arthur Danielsen sr - artikkelen  "Slik bodde de i Loshavn i 1801"  -  fra Farsunds Avis 13/10-2001 - Svein Molaug - Vår gamle kystkultur