Klara


Av Arthur Danielsen jr.


K
lara van der Lagen fra Eikvåg giftet seg som 15-åring i 1805 med den 34 år gamle enkemannen Tønnes Olsen. Hun flyttet inn i hans hjem på Holmen.

Klara (1790-1869) var datteren til Antoni van der Laken. Han var en nederlandsk matros som i det franske revolusjonsår 1789 giftet seg med enken Lisbeth Andersdatter, og bosatte seg i Eikvåg. 

Tønnes Olsens (1771-1822) første kone døde i barselseng, og det gjorde samtidig barnet også. På Holmen stod det to hus, tett i tett. I 1801 bodde Tønnes  der sammen med sin yngre bror Niels. I dag er det bare ruiner igjen av det som har vært av hus der.

Klara ble enke i 1822, men ble boende på Holmen helt til i 1850-årene. Da flyttet hun inn hos datteren Elisabeth (1819-1882) sammen med sine to voksne barn Nils Edvard og Ane Severine, som hadde bodd med henne på Holmen.

Datteren Elisabeth var i 1855 blitt gift med Peder Gundersen, men han døde allerede i 1858, da frakteskipet han var med forliste i Nordsjøen. De hadde en datter som het Paluda (f. 1857). Huset deres (matr. 33) var Peder Gundersens barndomshjem.

Det var først etter at Peder var død at Klara og Elisabeths to søsken flyttet inn, og de bodde der resten av sine liv. Klara døde i 1869. Elisabeth døde i 1882, og året deretter ble Nils og Ane begge rammet av en tragedie. De ble funnet døde av kullosforgiftning som følge av en ulykke med en ovn.

 
I det ene av de to husene (matrikkel 31 og 32) som sto tett i tett på Holmen i Loshavn, var Klara og Tønnes Olsen bosatt (matr 31). Det er bare ruiner igjen av de hus som har stått på Holmen
I dette huset bodde Klara van der Lagen da hun døde i 1869
En liten holme er plassert like sør for Holmen, den kalles for Klara`s Holme. Det er Klara van der Lagen som har gitt denne holmen et navn, uvisst av hvilken grunn.

© Arthur Danielsen jr


Huset på Holmen ble revet rett etter at Klara flyttet til sin datter. Det er enkelte holdepunkter for å kunne anta at dette huset ble flyttet til Torp på Lista. Den velhavende Otto-familien i Farsund hadde pant i huset, så det kan ha vært økonomiske grunner til at Klara mistet huset.
Klara og Tønnes fikk seks barn: Andreas (f. 1805), Ole Christian (f. 1807), Nils Edvard (f. 1809), Ane Severine Caroline Martine (f. 1812), Antoni v.d. Lagen (f. 1815), og Elisabeth (f. 1819)

Les mer om:

Clara's niese

 
 
TiLBAKE

INDEX


 
Kilde: Arthur Danielsen sr.