Sofie Tønnessens virksomhet

Sofie Tønnessen lånte i 1838 ut penger til matrosen Abraham Tobiassen - pengene skulle investeres i egen bolig i Eikvåg. I 1844 ble huset i Eikvåg solgt på tvangsauksjon av hans kreditor på Oddefjellet.

Lånebeløpet var på hele 100 speciedaler; pengene brukte han enten til å bygge ut det gamle huset, som fram til 1850-årene stod mellom matrikkel 22 og 23 på Stranda i Eikvåg, eller så har han bygget et helt nytt hus på denne tomten.

Dette har nok blitt dyrere enn han har kunnet mestre, for i 1844 ble huset solgt på auksjon, og faktisk var det kreditoren selv, Sofie Tønnessen, som fikk tilslaget for 40 sp. Hun solgte det sannsynligvis videre, men dette har vel neppe vært noen særlig innbringende transaksjon for kreditoren på Oddefjellet.

Hun het Sofie Birgitte Tønnessen (1787-1867) og bodde i huset på Oddefjellet i hele femti år. I 1817 giftet hun seg med skipperen og enkemannen Abraham Tønnessen (1782-1829). Han bygde dette huset antagelig i 1807 da han giftet seg med sin første kone Sille Cathrine. Les Huset på Oddefjellet.

Sofie Tønnessen bodde i huset på Oddefjellet ( matr. 11) i femti år - bildet til venstre. Til høyre ser vi Gjertine Reierdtr's barndomshjem (matr. 27) - som hennes bror Lars Andreas overtok etter deres foreldre i 1840, men deres mor bodde ennå der. Muligens var det her Gjertine og mannen Abraham Tobiassen bodde i siste halvdel av 1840-årene.

Sofie var fra Torp på Lista, og hadde tidligere vært gift med den tidligere kaperkaptein Samuel Samuelsen Vesthassel (1783-1816). Han var under kaperkrigen både reder og fører på skuta "Den aarvågne," som fikk et samlet utbytte på godt over 200 000 riksdaler. Sofie og Samuel hadde en datter som het Joakime. Abraham Tønnessen hadde datteren Lene fra første ekteskap - sammen fikk de to sønner: Samuel (1826 - 1884) og Abraham Severin (1829-1900). Samuel fikk som liten en sykdom som gjorde ham mentalt tilbakestående. Hun ble enke samme året yngstesønnen ble født.

Som enke var hun svært driftig; hun drev rederi med flere mindre skip og hun skal også ha huset skole på Oddefjellet. Hun skaffet ikke bare sine egne barn en god huslærer, men søsterens barn - som det skal ha vært mange av - fikk også nyte godt av denne huslæren. Det resulterte i at søsterens barn også hadde lengre opphold her. Litt jordbruk med opptil tre kyr og noen sauer har hun også drevet. Sønnen Abraham skal ha fått med seg betydelige verdier hjemmefra da han giftet seg. Hun har samtidig hatt såpass med penger at hun har drevet utlånsvirksomhet, viser det seg altså.


Abraham Tobiassen (f. 1808) kom fra Lundevåg, men giftet seg i 1836 med Loshavnsjenta Gjertine Reiersdtr (f. 1809). De fikk fire barn: Tobine Mariane f. 1837, Remine Johanne f. 1840 - døde som liten, Reinert Tobias f. 1841, og Caroline, som ble født i 1844. I juli 1848 ble lille Amalie døpt; hun var født 8. juni dette året. I kirkeboken står Abraham, den tidligere matrosen, oppført som daglønnet og bosatt i Loshavn. Gjertine var søsteren til Lars Andreas Larsen (matr 27) Les Ludvigs hus, og han bodde i deres barndomshjem. Det hadde han overtatt i 1840 - moren Karen (1775-1853) bodde der likevel ennå. Det er vel rimelig å anta at Abraham og Gjertine bodde hos hennes mor og bror i slutten av 1840-årene, ribbet som de var. I 1850 forlot de Loshavn.

Les mer:        
   
  TiLBAKE  
   

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Victor Samuelsen - Opptegnelser for slekten Samuelsen.
Kirkebok for Farsund