Lys og telefon
   
Da elektrisk lys kom til Loshavn under første verdenskrig, var dette en begivenhet av de helt store. Det var det også da det første telefonapparat ble installert hos Eilert Olsen rundt århundreskiftet.
Godtfred Carlsen (1879-1973) kom hjem til Loshavn etter en tur med ei frakteskøyte omtrent samtidig med at lampene ble tent. Han ble mildt sagt forbauset da han så det som i øyeblikket kunne oppfattes som et ildhav da han nærmet seg havnen. Overgangen fra parafinlampe til elektrisk lys bevisstgjorde folk på hva slags mørke de tidligere hadde levd i.

Men rundt århundreskiftet ble Eilert Olsen (1840-1916) i huset ved broen over til Holmen eieren av det første telefonapparatet i uthavnen. Han drev bedrift på Holmen, og på mange måter kunne det virke naturlig at han - som også var blant Loshavns velhavende personer -  skaffet seg tilgang til denne forholdsvis nye teknologien.  Ved utgangen av 1890-årene hadde  Frederik Macody Lund  - fra den ærverdige gamle Lund-familien i Farsund - på egen hånd tatt initiativ til at Farsund skulle få sitt eget private telefonselskap. Han fikk konsesjonen i 1897, og drev i to år "Farsund og Oplands Telefonanlæg" - og det var her Eilert Olsen hadde tegnet abonnement. Telefonselskapet ble overtatt av staten i 1899. 

Kort etter at den første telefonen ble installert, fikk Oluf Chr. Olsen  i det store huset på brygga telefon, og det gjorde samtidig Arian og Sally Danielsen på Oddefjellet. De hadde telefon på samme linjen.


Martha Carlsen (1885-1970), Godtfred Carlsens kone og Arian Danielsens datter, har i en beretning beskrevet da elektrisk lys kom til Loshavn. Hun skrev i 1967 at det var i 1917 det ble tent elektrisk lys i Loshavn for første gang. Hun er altså den eneste kilden til tidfestingen av hendelsen. Kåre Rudjord skriver imidlertid i Listaboka at det første elektriske kraftverket på Lista ble satt i drift høsten 1915, dermed er det ikke unaturlig å tenke seg at utbyggingen av elektrisk lys kom like etter.

Les mer:
 

 

Eilert Olsens hus. Her ble det første telefonapparatet installert i Loshavn

Arian Danielsen på Oddefjellet, bildet til høyre, og Oluf Christen Olsen (Oluf Tysker) installerte telefon på samme linjen. Bildet av Oluf Olsens hus er tatt av nåværende eier, Trygve Sundt

© Arthur Danielsen jr

TiLBAKE

INDEX

Kilder
Arthur Danielsen sr
Alfred Danielsens nedtegnelser; 
Martha Carlsens nedtegnelser.
Olav Arild Abrahamsen - Farsunds Bys historie bd 2.
Kåre Rudjord - Listaboka bd 4.