Gunvor Torgiesdatter

Av Arthur Danielsen jr


Den lille hytta som står nedenfor husene på Bakken skal ha blitt bygget av en kvinne som het Gunvor. Hun seilte og fisket som en mann, ble det sagt.
Muntlig tradisjon i Loshavn sier dette.  Sannsynligvis er det denne Gunvor som er datteren til Torgie Tonstad i nabohuset, og hun kan ha fått oppført denne vesle boligen på farens tomt. Gunvor Torgiesdtr - og tvillingsøsteren Gonilla var født i Flekkefjord i 1796. Torgie ble enkemann i 1801 etter at kona Anne Brønildsdtr døde - året etter giftet han seg med Olene Iversdtr, som også hadde mistet sin ektefelle i 1801 - han het Elling Tønnessen og ble skutt i Bjønnsundet i Eikvåg av den engelske marine. Torgie hadde bodd i Nederland i en periode - hvor han jobbet som snekker.

Men her har det også bodd en barnefamilie. Kristen 'Austlending' bodde her med sin familie en stund. Han hadde fem barn, men to av dem var vel voksne på det tidspunktet. I 1870-årene bodde det en dame fra Korshavn her som het Karen Goline Kristensdtr (ca. 1823-1883), hun spant og strikket for folk - og hadde til og med losjerende: Den mentalt tilbakestående Samuel Tønnessen (1826-1884) bodde hos henne i det lille huset. Han var en eldre bror av Abraham Tønnessen - fyrvokteren. Etter nåtidens begreper gikk han under det lite flatterende kallenavnet "Galne Samuel". En skomaker som het Theodor 'Stril' har også bodd her - sammen med sin mor Martina.

Den siste som faktisk har bodd her ser ut til å være den ugifte fiskeren Peder Salvesen (1845-1921)  fra Bukta. Han står i folketellingen i 1900 oppført med etternavnet Zakariassen - etter farens fornavn. Etter en dramatisk båttur i 1892, hvor kameraten druknet, levde han et stille liv her. Han var populær hos ungdommen - utenfor Peders vesle bolig var det et naturlig samlingssted, hvor alle var velkomne. Etter hans død overtok naboen Harald Hansen hytta - og hans sønn Einar Skarvøy overdro den til sin niese Rigmor Olsen i 1980. Rigmor og hennes familie bruker i dag denne hytta som feriebolig.

Hytta som Torgies datter Gunvor skal ha bygd
Gunvors barndomshjem
Torgie Gundersen Tonstads hus i Loshavn

 
Karen Goline Kristensdatter fra Korshavn finner vi som tjenestepike hos Arian Kristensen - 'Oldermannen' - i 1865. Mye tyder på at den lille hytta stod tom på det tidspunktet. Ti år senere finner vi både Karen Goline og leieboeren Samuel Tønnessen på plass der. Hun har trolig flyttet inn i hytta etter at Oldermannen døde i 1873.  Folketellingen i 1865 (hos Oldermannen)
Les mer:
   
 
TiLBAKE
 

Kilde: Arthur Danielsen sr.