Ias og Ine 

Av Arthur Danielsen jr


Carl Elias Olsen
vokste opp i et hus som stod aller lengst mot øst langs bryggene, og som ble revet tidlig på 1900-tallet. Det stod like ved siden av pensjonatboligen i sundet mellom Holmen og bryggene.

Carl Elias (1817-1870), eller Ias i Sundet som han ble kalt, ble i 1837 gift med Guline Gabrielsdtr, og overtok hennes barndomshjem (matr. 32). Det var hans storebror Ole Antoni som overtok det gamle huset (matr. 29) - og i 1845 er han oppført som husfar sammen med sine to søsken, Tobias og Ane Severine - og en tante som het Inger Cathrine (muligens Sørine) Ellingsdtr. Antagelig er det Ole Antoni vi finner i Bergen i 1865-folketellingen, med navnet Ole Anton Olsen - med kone og to sønner og tittel som skipper.

Fra 1850 årene bodde Ane Severine (1822-1884) - Ine i Sundet - alene i den lille boligen. I folketellingen for 1865 finner vi henne der, oppført som 'Husmoder Logerende med Vask Arbeide'. I sine siste år bodde hun hos sin grandnevø, Kristian Carlsen. 

Ias og Ines foreldre het Ole Knudsen (ca. 1780-1840) og Ane Ellingsdtr (ca 1790-1823) - de kom til Loshavn rundt 1816, og bosatte seg i dette huset.  

Det er en viss usikkerhet knyttet til hvem som har bodd der før Ole Knudsen og hans familie. Sannsynligvis er det her Gabriel Christophersen Møskeland (d. 1816) bodde. Han og kona Ingeborg Olsdtr var barnløse, men hadde i 1801 en nevø boende hos seg. Både Gabriel og nevøen, Christopher Marcussen (f. ca 1792) var med som mannskap på 'Veiviseren'.

Etter Ines død i 1884 kjøpte Eilert Olsen huset. Han bodde i huset ved siden av (matrikkel 28), satte det i stand - og bygget det ut litt. Datteren hans, Maren - og hennes mann Jens Gabriel Fredrik Lund (Macody Lunds bror) bodde der i et par år - fram til 1889. De fikk tre barn Jens, Eilert og Juliane Fredrikke - den eldste ble født her. Familien flyttet senere til Bergen hvor de startet skipsrederi. Det har bodd leieboere her i 1890-årene. Eilert Olsen flyttet etter noen år huset til Prestøy. Der ble det senere revet - etter at Jens Lund hadde overtatt Prestøy.

Jens Lund jr (f. 1886) ble født i Loshavn i dette huset. Jens jr startet senere et rederi for seg selv, og ble en svært rik mann. Han sto i 1914 for restaureringen av Husan i Farsund. Den ugifte rederen var katolikk og ga på sine eldre dager bort sin formue til den katolske kirke i Bergen mot at han fikk bo i kirkens aldersjem.
Til høyre i bildet stod det et lite hus - på matrikkel 29. Annekset som står der i dag er delvis bygd opp på de gamle murene
Gammelt bilde hvor du kan se huset på matrikkel 29 midt på bildet. Til høyre ser vi Holmehuset

Les  mer:
 

Ias og familien

Eilert Olsen

Amerikaturen

Bergen

  Klara på Holmen Holmen
Folketellingen i 1801 Veiviseren
Folketellingen Bergen I Folketellingen i 1865
Folketellingen i Bergen II  
Folketellingen fra 1801 forteller at det bodde en jente på Lista som kan være denne Ane Ellingsdtr, kona til Ole Knudsen. Hvis dette er henne, var hun datter av Elling Sørensen, en gårdbruker på Hananger - ca 10 km fra Loshavn. Hun hadde en syv år eldre søster med navnet Inger Sørine. I en oppføring fra 1845 bodde det en Inger Cathrine, (som kan ha blitt forvekslet med Sørine i denne oppføringen) i dette huset sammen med to nevøer og en niese. Kirkebøkene opplyser at hun ble i Loshavn til sin død i 1853, oppført som "Pige". Hvor Ole Knudsen kom fra, er fortsatt et mysterium.   Folketellingen 1801, Hananger
INDEX

 

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Alfred Danielsens notater
Kirkebøkene