Bergen 

Naturlig nok er det svært mange Loshavnsfolk som opp gjennom årene har flyttet til andre steder i landet. Folketellingene viser at det lenge har eksistert et spesielt utvekslingsforhold mellom Loshavn og Bergen.

Den velhavende bedriftslederen på Holmen, Eilert Olsen (1840-1916), var bosatt i Bergen i 1870- og 80- årene, og drev i en periode skipsrederi der. Folketellingen fra 1875 viser at hans  forretningspartner, Christen Olsen (1835-1909) fra Sandøy, bodde i samme by. Han og familien var fortsatt bosatt i Bergen i 1885. Christen og familien hadde også tjenestepike fra Loshavn: Den 29 år gamle Anne Cecilie Carlsen (f. 1845), som senere giftet seg og flyttet til Åkrehavn på Karmøy - noe hennes søster Kathrine Elisabeth (f. 1852) også gjorde.

Gusta Antonia  (f. 1858), en tredje søster av disse jentene, flyttet også til Bergen. Deres bror, Abraham Severin Carlsen, ser vi er bosatt i vestlandsbyen i 1885. De var alle barna til Carl Elias Olsen, eller 'Ias i sundet' som han gjerne ble kalt. Antagelig er det broren til Ias, Ole Antoni Olsen  (f. ca. 1815), vi også treffer i Bergen i 1865 som skipper med kone og to sønner.

I etasjen over der Christen Olsen og hans familie holdt til i vestlandsbyen - i samme bygning - bodde en enke i sekstiårsalderen sammen med sin voksne datter, oppført i folketellingen som "rentenist". Hanna Maria Krogh (f. 1811) het hun, og var født og oppvokst i Loshavn. I 1845 giftet hun seg med Andreas Johan Krogh, en skipper i fra Bergen. Hennes far het Jonas Jonassen (matr. 15) - en av de mest beryktede og dekorerte kaperkapteiner fra norsk side under napoleonskrigene. 

Hanna Marias søster Oline Juliane (f. 1809) gjorde også bergenser av seg. Hun var gift med sin fetter Lars Jonassen fra Holmen. Hun døde nok tidlig, for i 1865 møter vi Lars Jonassen i Bergen med ny kone, Christine (f. 1820) og to sønner.  Broren hans, Jonas Jonassen (Lars og Jonas var sønner av John Jonassen på Holmen), bodde også i samme by. Det var Jonas som i 1848 bygde huset på Bremerholm, men noen år senere flyttet også han til Bergen. Hans datter, Martine, giftet seg med Loshavnsmannen Tønnes Tønnessen (f. 1836), sønnen til Ole (van der Lagen) Tønnessen. Også Tønnes og Martine finner vi i Bergen i 1875.

Et av husene i Loshavn som virkelig har bidratt til den tette forbindelsen mellom Bergen og Loshavn (matr. 12).

Huset på Bremerholm ble bygget av Jonas Jonassen i 1848, noen få år senere flyttet han til Bergen, og ble boende der (matr. 23)

 

En tredje datter av den beryktede kaperkaptein Jonassen var Christiane (f. 1819). Hun var gift med farsundsmannen Christian Cornelius Krohn - også de flyttet til Bergen. I 1865 møter vi hele familien her, men i 1875 ser vi at Christiane er blitt enke og bor sammen med en av sine sønner. Thomine Tønnessen, en kusine fra den samme Jonassen-familien, befant seg også i Bergen i 1875, viser det seg. På det tidspunktet var hun enke  etter Abraham Tønnessen (1818-1868), dampskipslosen som demonterte sitt hus på brygga (matrikkel 15) i Loshavn, og flyttet det til Ålesund. I 1875-tellingen finner vi henne i Bergen oppført som "Moder Tilreisende". Hennes datter Marie  (f. 1862) står oppført som "Søster Tilreisende".

Det var Thomines 25 år gamle sønn, Peter Severin, de bodde hos. Han ser ut til å ha startet opp som kjøpmann i byen. Thomine møter vi igjen i 1900-tellingen, bosatt i Bergen, samme med sin berømte billedhuggerdatter - Ambrosia Tønnessen.


Andre utflyttere til Bergen knytter seg i stor grad til et hus på Loshavns vestside (matr. 12), huset hvor Abraham Tønnessen (1819-1868) opprinnelig kom fra. Hans bror, John Tønnessen (1830-1907), opplevde at tre av hans barn flyttet til Bergen. Dagens eier av dette huset, Jenny Strømberg (fra Bergen), er John Tønnessens oldebarn. 

Johannes Berntsen (f. 1827), sønn av Bernt Johannesen, som var fra det store huset (matr. 19) som hans bestefar Tønnes Tønnesen bygde i 1810, møter vi i 1865-tellingen i Bergen. Her har han kone og fire barn. I 1875-tellingen møter vi hans enke og ytterligere fem barn til. Etter alt å dømme må hun på det tidspunktet nylig ha blitt enke - siden yngstebarnet ble født i 1875.

Den mest kjente  utflytteren fra Loshavn til Bergen er jo selvsagt Bernt Daniel Olsen (1849-1912). Sønnene hans tok navnet Odfjell - og startet skipsrederi i byen. Det var ikke bare han som flyttet dit fra den familien (matr. 14): Søsteren Oline Emilie (1846-1892) bosatte seg der med sin mann Johan Olsen fra Kopervik. Bernts brødre , Wessel Adolf (1843-1934), og Jonas Wilhelm (1837-1891) bodde også i Bergen. Wessel og kona flyttet tilbake til Loshavn i 1908 (matr. 21) som pensjonister. 


   Les mer:        
 Fra folketellingene i Bergen                  
Bergen, 1865

Bergen, 1875

 
INDEX

TiLBAKE

 
Kilde: 
Folketellingene
Arthur Danielsen sr