Betjenten
Av Arthur Danielsen jr


Jens Kristian Andreassen var tollbetjent. Det var han som tok initiativet til å samle inn penger til bedehus i Loshavn.

Bedehuset i Loshavn ble reist ved hjelp av innsamlede midler; og initiativtageren ble også senere en frontfigur i administreringen av forsamlingshuset da det sto ferdig i 1891. Jens Kristian Andreassen (1846-1907),  var toller og bodde i Rennesåga.

Han begynte på tollstasjonen i Eikvåg i 1875 som tollrorskarl, men bosatte seg i Loshavn i midten av 1880-årene etter at han hadde kjøpt hus der. Huset kjøpte han av etterkommerne til byggherren Christian Gabrielsen (1810-1885), som døde i 1885.

Betjenten, som Jens Kristian Andreassen ble kalt, mistet sin kone Emilie Margrethe (f. Pettersen) etter et par år i Loshavn. Han giftet seg på nytt i 1893 med Regine Karoline (Kaia) Larsen (f. 1845) - som var vokst opp i nærheten (matr. 27). Datteren fra første ekteskap, Anna Eleonora (1882-1961), overtok huset etter stemorens død i 1929.

Hun var gift med en stuert i fra Farsund som het Reinert Reinertsen (1874-1933). Etter en periode i USA, bosatte Anna og Reinert seg i Loshavn - men Reinert døde kort tid etter at de flyttet inn. I 1960 solgte Anna Reinertsen huset til Martin og Bertha Henriksen. De var fastboende her, inntil de på 1980-tallet solgte stedet til Ingar og Cecilie Rø. 

I dag er det deres sønn og hans familie som eier huset. De bruker det som feriebolig.

Jens Kristian Andreassen (1846-1907) var toller og bodde i Rennesåga. Han bodde i dette huset i over tjue år.
Leieboere. Bildet viser Kristian Tønnessen (1845-1932), sittende på trappa foran hjemmet sittt. Han var leieboer i et rom i annen etasje i mange år. Kristian hadde solgt huset sitt i 1905 (matr. 16) - og var etter det leieboer her. Anna Reinertsens datter Emmy (1907-1980) bodde her så lenge hun var gift med Tobias Olsen (fram til 1942).

 


Betjentens andre datter, Christiane Emilie (1878-1976),  giftet seg i 1908 med Frits Ludvig Fredriksen (1867-1951) - og bosatte seg i det huset som hennes stemor Kaia vokste opp i. Dette huset hadde Ludvig kjøpt allerede i 1904. Christiane var tjenestepike i Brooklyn før hun giftet seg. "Betjenten" hadde også to sønner som vokste opp: Andreas Hannibal (f. 1873), og Peter (f. 1880).Tre andre sønner døde som barn. Peter giftet seg med Anna Smith fra Borhaug. I 1905 kjøpte de et hus i Sjøbakken som de eide i noen år. Samme året dro Peter til USA sammen med en kameratgjeng. Han var nok en typisk korttidsemigrant, som skulle oppleve litt eventyr og tjene noen penger. Han og familien slo seg senere ned på Borhaug.
Christian Gabrielsen (1810-1885) bygde dette huset på sine besteforeldres tomt (matrikkel 25).  Christian var sønnen til Gabriel Christensen og Cille Birgitte Samuelsdtr i Sjøbakken (matrikkel 35). I 1843 giftet han seg med Karen Jonassen (f. 1813) fra Holmen, og det var et par år etter dette at huset ble reist innerst i Rennesåga.