Veiviseren

Kutteren "Veiviseren" var i 1805 kjøpt inn som losbåt, men våren 1808 ble den rustet til kaper - og bevæpnet med kanoner.

Den første prise som ble brakt til farsundsdistriktet var 'Veiviserens' - med Tønnes Jansen som skipper. Den engelske briggen 'Charlotte' ble oppbrakt utenfor Skottland i juni 1808. Et varselskudd ble sendt da de fikk øye på skipet - og ytterligere to skudd ble fyrt av da briggen ikke viste tegn til å minke seil. Da flyktet mannskapet i båtene og forlot skipet, og besetningen på 'Veiviseren' erobret 'Charlotte.'

Da skøyta høsten 1810 ble brukt til å gjenerobre kaperen 'Popham' av Kristiansand, var det Jonas Jonassen som førte båten. 'Popham' ble ført av Tønnes Tønnessen, som også hadde tjent som mannskap på 'Veiviseren'.

En Søllingsk loskutter. Omtrent slik så "Veiviseren" ut.

Det var utenfor Færøy at skipet ble gjenerobret av besetningen på 'Veiviseren'. Blant annet for denne bragden ble Jonas Jonassen i 1811 utnevnt til ridder av Dannebrog. Tre skippere førte skipet i krigsårene: Tønnes Jansen (1781-1848) fikk kaperbrev i 1808, Jonas Jonassen (1773-1835) fikk sitt kaperbrev i 1810 og Christen Tobias Olsen (1765-1821) i 1813. Jonassen var fetter til både Christen Olsen og Tønnes Jansen. Tønnes Jansens bror, John Jansen (1762-1823) fra Eikvåg, var reder - men også andre slektninger i Loshavn og Eikvåg hadde part i skuta.

'Veiviseren' ble det skipet som tok flest priser, 23 i alt, noe som er norgesrekord. Under hele krigen var den i fart, og den stod for nesten 10 prosent av hele kaperiet alene. 'Veiviseren' forliste i Skagerak høsten 1814, altså etter at krigen var slutt.


Mannskapene om bord på 'Veiviseren' bestod for det meste av folk i fra uthavnene Loshavn og Eikvåg: Abraham Tønnessen (1782-1829) og hans brødre Tønnes (1773-1823) og Peder(1762-1842), Gabriel Christensen (1787-1863), Jan Jansen (1768-1809) (Kaptein Tønnes Jansen og reder John Jansens bror - en tredje bror, Ellert, var også medeier i skipet), Jonas Tønnessen (1786 - 1846), som opprinnelig var fra Eikvåg, men bosatt i Loshavn som voksen, Petter Sivertsen (1792-1877) - han var svært ung - og brødrene Reinert (1779-1840) John (1776-1844) og Jonas Jonassen (1773-1835), var blant Loshavnsfolkene som hadde vært mannskap. Sistnevnte var nestkommanderende før han selv tok over kommandoen i 1810.
Da skøyta ble kjøpt inn som losbåt i 1805, stod følgende personer som låntakere med pant i båten: Jonas Jonassen, Christen Jonassen, Peder Jansen, Eller Jansen, Tolli Abrahamsen, Christen Tobias Olsen, Niels Olsen, Christen Ariansen, Abraham Tønnessen, Jan Olsen, Gabriel Christophersen, Peder Carlsen. Alle hjemmehørende i Loshavn og Eikvåg.
LES MER:
© Arthur Danielsen jr

Boken 'Fra Krigens tid'

Kilder: Arthur Danielsen sr.
Abraham Berge - Listerlandets kystværn og kaperfart
Joh. N. Tønnessen - Kaperfart og skipsfart 1807-1814
Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 1
N. A. Larsen - Fra Krigens Tid (1807-1814)
Lister Pantebok 1804-1808


TILBAKE