Waterman


Av Arthur Danielsen jr.

Etter at den engelske briggen "Waterman" ble oppbragt som prise av mannskapet på "Veiviseren", ble det raskt foretatt besiktigelse av skipet. Det skjedde 8. desember 1808, tre dager etter at skipet ble tatt, og skipet var ankret opp i Eikvåg.

Briggen ble tatt utenfor Lista på vei fra London til Gøteborg med alkohol, sukker og manufakturvarer. Det som nå skulle foretaes var en "..lovlig Besigtigelse og Inventarie Forretning foretagen ombor i det i Havnen Egvog ved Fahrsund beliggende engelske Brigskib Waterman..." i følge tingprotokollen som ble skrevet etter besiktigelsen.

Jens Michael Lund og Ambrosisus Hansen var skjønnsmenn; de ble i tingprotokollen presentert som "..her i Fahrsund bosadt Borgere..". Disse to var tilstede sammen med kaptein Tønnes Jansen, skipsreder og kapteinens bror John Jansen, og prisemester Tønnes Tønnessen.

Først ble det konstatert at skipet var bygget av eiketømmer, og det ble anslått at briggens størrelse var på omlag 60 kommerselester - eller noe over 120 tonn. Redskaper og seil var i brukbar stand, ankertauene var omtrent 12 tommer tykke, og skipet hadde to anker som hver veide ett tonn. Her var i tillegg åtte båtlykter, ett kabeltau, en pertline - og fire kanoner.

Tingprotokollen forteller videre at lasten blant annet inneholdt 175 piper brennevin og 32 piper med mallagavin. Storauskjon på lastens innhold ble holdt i Farsund mandag 13. mars 1809. Det kommer frem i Olav Arild Abrahamsen byhistorie en liste over lasten som ble solgt denne dagen; blant annet skal lasten ha inneholdt 170 piper brennevin, og 29 piper med mallagavin.

Det tyder altså på at det her har det vært et visst svinn. Hvis vi legger til at 1 pipe tilsvarer 465 liter, så var det jo heller ikke et ubetydelg svinn.

Waterman var et varp. Auksjonen innbragte 211.196 riksdaler.

Illustrasjonsbilde fra kapertiden
 
Lasten inneholdt blant annet: 175 piper brennevin, 32 piper mallagavin, åtte kasser såpe, to kasser apotekervarer, 61 baller kinesiske varer, 65 oksehoder med sukker - og en del stykkgods. Lasten skal i tillegg ha inneholdt et par kasser med kardemomme, og en tønne med medisinske røtter - i henhold til det som ble solgt på auksjonen 13. mars 1809. Skipet ble oppbragt 5.12.1808, besiktigelsen ble foretatt tre dager senere, og den ble godkjent som lovlig prise 22. desember samme år.

LES MER:
 
 
 

Kilde:
Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 1
Joh. N. Tønnessen - Kaperfart og skipsfart 1807-1814
Tingprotokoll fra besiktigelse og inventarforretning 8 desember 1809