Loshavn ved Milepelen
Arthur Danielsen jr

 

En kulturhistorisk begivenhet fant sted i Loshavn sommeren 1947.  Forfatteren Sigurd Hoel leide i et par måneder huset til Leonard og Elsa Olsen på Sandøy, og der avsluttet han arbeidet med boken 'Møtet ved milepelen'.

Leonard og Elsa bodde i Leonards barndomshjem på Sandøy i en kort periode før de i 1946 flyttet inn i et hus på brygga i Loshavn. Sommeren etter leide de ut Sandøyhuset til forfatteren,  som altså skrev en av sine mest berømte romaner der.

Ole Christian Olsen bygde dette huset som sommerbolig, antagelig i 1845.  Om vinteren bodde han i Bukta helt vest i Loshavn. Han trivdes åpenbart så godt på Sandøy, at han leide ut huset i Bukta og flyttet til Sandøy. Olsen drev gårdsbruk, men han seilte også langfart. Han hadde flere turer til Amerika, hvor han fraktet utvandrere. Blant annet var han skipper på Bark "Emigrant."

Da Leonard og Elsa flyttet rett over sundet til Loshavn i 1946, var det til et hus som var bygget i 1880-årene på tomten til et annet hus: Her hadde Jonas Jonassens hus stått, kanskje den mest fryktede kaperkapteinen av dem alle. Kapteinen på "Veiviseren" som fikk Dannebrog orden i 1811 av kong Fredrik VI for sin innsats under kaperkrigen. Jonassens hus ble  i 1850-årene demontert av svigersønnen Abraham Tønnessen, dampskipslosen. Han tok huset og familien med seg til Ålesund.

I dette huset på Sandøy bodde Sigurd Hoel i et par måneder i 1947. Bildet er tatt fra brygga i Loshavn.
Bukta i Loshavn - det store huset her ble bygget av Ole Christian Olsens svigerfar, Christen Jonassen
Elsa Olsens hus i Loshavn (matr. 18) - på denne tomten sto huset som Abraham Tønnessen demonterte og flyttet til Ålesund

Da Leonard og Elsa Olsen, som begge er etterkommere av Ole Christian Olsen, nesten 60 år senere kjøpte huset og flyttet fra Sandøy,  gjorde de det samtidig mulig å leie ut den gamle skjærgårdsidyllen til en av våre mest begavede forfattere.

Og godt var det, for norsk litteratur.


Huset som står på brygga i dag (matrikkel 18) ble bygd i 1887 av Ritsjer Tønnessen (1849-1924). Hans kone Katinka (1854-1939) hadde også nære bånd til Bukta og Sandøy, fordi hun var datteren til Ole Christian Olsen. Katinka arvet deler av Sandøy, og hun og Ritsjer drev litt jordbruk der.  
 

Les mer:  
Sigurd Hoel

Kilder: 
Elsa Olsen
Arthur Danielsen sr

Litteratur: Christen Christensen - Randi Brøvig:  Farsund - byen i vårt hjerte.