Anton Severin


Av Arthur Danielsen jr


Anton Severin Tønnessen overtok sitt barndomshjem
 da han giftet seg 1882. Fem år senere var han alenefar med to døtre.
Det var kusinen Berntine Marie Reinertsen han giftet seg med, og de flyttet da inn i husets annen etasje. Antons mor Sara Helene, ble boende i første etasje inntil hun døde i 1893. Anton rev det gamle huset og bygde et nytt på samme stedet rett etter århundreskiftet, og i 1904 overførte han det nye huset og tomta til døtrene Sara Helene (f. 1883) og Sigrid (f. 1887).  

Da Sigrid ble født i 1887, døde kona Berntine Marie i barselseng. Anton (1851-1919), som var nest eldste sønnen til Antoni og Sara van der Lagen Tønnessen, var skipper og han var svært sjelden hjemme da barna var små. Døtrene vokste derfor opp hos sin moster Else Cathrine Pedersen, og var bosatt i sitt barndomshjem (matrikkel 22). Ved folketellingen i 1900 finner vi den 13 år gamle Sigrid boende hos sin tante, men vi finner imidlertid den 17 år gamle Sara Helene i Arendal som lærling i hushold. Det var Sigrid (1887-1969)  som ble boende i det huset som hun og søsteren hadde fått. Hun ble i 1911 gift med Tønnes Omar Jonassen, og i 1921 overtok hun også søsterens halvdel. De emigrerte til USA, og bosatte seg i New York. 

De eide imidlertid huset helt fram til 1961, da det ble solgt, først til Thorvald Thomassen, men noen måneder senere ble det solgt til Rolf Solmann Fischer og hans kone Synnøve Stray. Deres barnebarn Jan Fredrik, Thomas og Jens Petter Fischer, sto som eiere i noen år. I dag er det Gård Bjånes som eier dette huset.

Sigrid's søster Sara bodde der likevel i 1930-årene sammen med sine yngste barn. I 1929 hadde hun blitt enke etter Otto Lund Tønnessen. Samtlige av deres barn har skaffet seg sommerbolig på eiendommen Rune et jordstykke øste for bryggene. De tre eldste sønnene tok etternavnet Rune.

I 1901 rev Anton Tønnessen det gamle huset, og bygde det som står her i dag (matrikkel 15).

Bildet er fra 1900/1901, da huset var borte. Det ble revet og bygget opp igjen av Anton Severin Tønnessen.

Sigrid og hennes mann Tønnes Omar (f. 1883) eide huset i en årrekke selv om de hadde flyttet til USA. Derfor ble huset leid bort. I emigrantprotokollene finner vi Tønnes Omar, oppført som damskipsfører, da han reiste over til Amerika i 1917. Når de begge emigrerte er usikkert, men det er anført i protokollen at han var bosatt i USA på det tidspunkt. Sigrid ser ut til å ha hatt en tur over fire år tidligere. Tønnes Omar og Sigrid ble også eiere av nabohuset i 1924. Det var huset til hans bestefar. Selv var Tønnes vokst opp i Bukta. Foreldrene kjøpte huset på Kjørgarden og de og hans yngre søsken flyttet dit rett etter århundreskiftet. Da hadde Tønnes Omar allerede reist til sjøs.

Etter at Sara Hele Lund Tønnessen og barna flyttet fra huset, bodde Anna Vinnem der med sønnen John (1921-1975). Under krigen bodde Tonette Johnsen (f. Reinertsen i 1903) der med sine to barn, John Tore (f.1935) og Anne Rigmor (f.1937). Tonette var vokst opp i et hus ved Rennesåga i Loshavn. Hennes mann, Jørgen Johnsen fra Sokndal i Rogaland, var i USA - og hele familien flyttet dit da krigen var over.

Les mer:

INDEX

Tønnes Omar i emigrantprotokollen

Tønnes Omar

Kjørgarden

Bukta

 

TiLBAKE

© Arthur Danielsen jr


Kilde - Arthur Danielsen sr.