Buktehuset

Av Arthur Danielsen jr


Sofie Olivia Wilhelmsen (1847-1926) i Bukta var en svært driftig dame. Foruten å drive landhandel i Buktehuset, hadde hun to kuer i et fjøs som stod der båtbua nå er. F
òr til kuene skaffet hun til veie med å drive regulært jordbruk på Færøy.

Der hadde hun også kuene om sommeren. Det var en betydelig rotur hun måtte ta - i perioder opptil to ganger daglig. Senere flyttet hun til Farsund hvor hun drev pensjonat. Bygningen gikk med i bybrannen i 1901. Hennes to døtre, Lisebeth (1875-1960) og Anna (f. 1882), arbeidet som telefondamer i det første private telefonselskap i Farsund.

Sofies far, Ole Christian Olsen (1805 -1887), ble eier av huset i Bukta på den måten at han byttet hus med sin svigermor Anne Margrethe. Hun hadde da bodd alene som enke i dette store huset i 20 år. Anne Margrethe (f. Tønnesdtr) (1778-1840) var enken etter byggherren, Christen Jonassen, (1768-1815), som bygde huset i 1801.  Da Ole Christian Olsen, og hans kone Oline (1806-1842), overtok  bodde de vekselsvis i Bukta og på Sandøy i mange år inntil han leide ut Buktehuset, og flyttet til Sandøy permanent. Huset var lenge en leiegård. 

Buktehuset (matrikkel 1). Her har det vært gårdsbruk, butikk, leiegård og båtbyggeri.

I 1878 overtok John Olsen, (1844 - 1899), som var sønnen til Ole Christian og hans andre kone Anne Martine Johnsdtr (datteren til John Jonassen på Holmen). Han overtok den ene etasjen i huset, og Leonard Wilhelmsen, (1846 - 1886), overtok den andre halvdelen av huset. Det er han som var gift med Ole Christians datter Sofie Olivia - den driftige gårdbruker og landhandler. 


Etter at John Olsens sønner Olaf Christian (1878-1952) og Tønnes Olsen (1882-1950) overtok Bukta, bodde de i hver sin etasje med sine familier. De startet båtbyggeriet som ble drevet der i nesten femti år. Tønnes Olsens enke Alma bodde der til sin død i 1980. Deretter overtok Tharald Brøvig hele Bukta.
Sofies søster, Olava - og hennes familie bodde her i 1900. Det nygifte paret Sara og Theobald Olsen var leieboere. Olava og familien overtok senere huset på Kjørgarden, hvor Olava drev landhandel.

Mer:

  © Arthur Danielsen jr

TiLBAKE

Kilde - Arthur Danielsen sr
Martha Carlsen
Kirkebok for Farsund