Antoni van der Lagen Tønnessen

Antoni van der Lagen Tønnessen søkte i 1866 myndighetene i Farsund om å få drive landhandel i Loshavn. Han fikk avslag.
Formannskapet i Farsund mente at uthavnene - altså Loshavn og Eikvåg - hadde så nær beliggenhet til byen, at det ville være fullt mulig for de som bodde der å få tilstrekkelig forsyning. Viljen til å beskytte byens kjøpmenn har nok vært stor i en tid hvor det frie næringsliv hadde stramme kår. Regelen var slik at man måtte søke om bevilling innenfor en radius av en mil fra byen. Kort tid etter ble slike restriksjoner opphevet, og det la grunnlaget for at en rekke landhandlere dukket opp i distriktene. 

Huset til Antoni eksisterer ikke i dag. Det ble  revet i 1901 /1902 til fordel for det huset som står der nå, selv om det enda en gang skulle bli borte: En januarkveld i 1995 brant det nemlig ned til grunnen, men det ble altså gjenreist. Det opprinnelige huset var et toetasjes hus med dør på midten og lav mur.  Jacob Torkildsen het han som bygde det, sannsynligvis i 1774. Reinert Jonassen kjøpte huset etter at Jacob døde. Han leide det ut inntil han overdro huset til svigersønn Ole Christian T. Olsen - eller Tønnessen som han senere kalte seg. Han var broren til Antoni.

Antoni (1815-1875) overtok huset etter at broren døde, det var samme året som han giftet seg med Sara Helene Reinertsdatter (1817-1893).  


 
Antoni og hans to brødre, Ole og Andreas, giftet seg med Reinerts Jonassens tre døtre - Oline, Else og Sara Helene. Antoni overtok huset etter at broren Ole døde, og enken, Oline, bosatte seg med barna i annen etasje i huset på Oddefjellet. Antoni og Saras yngste datter, Sally Helvina (1857-1917), giftet seg med Arian Danielsen (1848-1928), og bosatte seg i det samme huset på Oddefjellet. Antoni selv vokste opp på Holmen, han var sønnen til Tønnes Olsen og Klara van der Lagen, og var dattersønn og oppkalt etter en nederlandsk matros som giftet seg med enken Lisbeth Andersdatter, fra Eikvåg. Matrosen het Antoni van der Lacken.
Antoni van der Lagen Tønnessen (1815-1875), og kona Sara Helene Reinertsdtr (1817-1893)
På tomten hvor dette huset står, stod huset til min tippoldefar - Antoni van der Lagen Tønnesen (matr. 15)
 
Les mer:
   
   
   
 
       
       

Kilde: Arthur Danielsen sr
Litteratur: Olav Arild Abrahamsen -  Farsund By historie
Historisk Billedsamling Loshavn og Eikvåg nr 12