Martin på Bakken
Arthur Danielsen jr

 

Martin Jonassen (1838-1892) bodde i hele sitt liv på toppen av Sjøbakken. Han var Loshavns altmuligmann i ordets videste forstand.

På Holmen var han engasjert i fiskeoppkjøpsvirksomheten som arbeidsleder. Han drev i tillegg med både fiske og gårdsdrift. Ikke bare var han en nevenyttig kar, han var også litt av en kvakksalver: Tanntrekking var blant hans mange spesialiteter, men flere ganger opptrådte han også som lege.

En gang i 1880-årene falt en guttunge i sjøen, og bevisstløs ble han brakt til sitt hjem, da ble Martin på Bakken - som han vanligvis ble kalt - budsendt. Med varme tallerkener, og ved hjelp av rulling og massasje, lyktes han å få vannet ut av lungene på gutten og åndedrettet hans i gang igjen.

Han fungerte også som seremonimester ved lokale begravelser, og ofte stilte han opp for folk dersom skjemaer skulle tolkes, eller søknader skulle skrives. 

Martin Jonassens hus på Bakken (matr. 6)


U
ngkar og gladlaks var han også. Martin og kameraten Peder Salvesen, en annen ungkar og gladlaks, tok ofte byturer sammen. Det var etter en slik bytur i 1892 at tragedien rammet dem:  Under roturen tilbake mistet de årene, og båten ble funnet ved Langøy halvfull av vann med en svært medtatt Peder Salvesen var ombord. 

Martin var borte, det endte altså med tragedie.


Martin Jonassen står oppført i folketellingen som Tønnesen, faren het Jonas Tønnessen (1786-1846), og var fra Eikvåg, men var bosatt på Bakken i mange år. Jonas hadde vært mannskap på kaperen "Veiviseren", og prisemester på ”Den flyvende Fisk”. Han var også skipper på flere skuter. Først var han gift med Olene, datteren av byggherren av dette huset, Jan Jansen. Hun døde tidlig. Deretter giftet han seg med Martins mor, Oline Joachime (1799-1878), som var datteren til Ellert Jansen Han var Jan Jansens bror. Oline og Olene vokste opp sammen som søsken. Etter at hun døde, bodde Martin her sammen med sin halvsøster Else. 
Eilert Jonassen (1835-1876), Martins bror, fikk også havet som sitt hvilested. Han døde ombord i et skip han førte, og ble senket i Atlanterhavet. Kona Eline Henriette (1843-1876) døde samme året av turberkolose. Dermed ble de mindreårige barna Julius (1866-1956), Lauritz Beer (1868-1915) Jenny (1870-1963), Eline Henriette (1873-1970) og Eilert (1875-1914) foreldreløse. Jenny ble boende i huset på Bakken fram til hun fylte 18 år. Da flyttet hun til Oslo, og ble gift der.
Les mer:

INDEX

TiLBAKE

 

© Arthur Danielsen jr

Kilde:
 Arthur Danielsen sr.
Alfred Danielsens nedtegnelser
Hans Beskow - etterkommer av Eilert Jonassen