Leiegården i Bukta

I Buktehuset bodde det 23 mennesker fordelt på fire husstander i 1865. På den tiden var dette en leiegård.

Ole Christian Olsens leietakere i Buktehuset var blant de som var lite bemidlet i Loshavn. Her bodde Kristen Austlending med sin store familie; hit flyttet han etter at han måtte oppgi sitt eget hus (matr. 9). Jonas og Hendrine Tønnessen bodde her også. Dette var omtrent ti år før de flyttet til Rennesåga (matr. 25).

Søsteren til Hendrine, enken Lena Grenstrøm (1813-1888), bodde her sammen med sin sønn og datter. I 1843 hadde hun reist til Tallin i Estland og giftet seg. Nå var hun enke, og ble forsørget av sin sønn, men hun døde i 1888 som fattiglem. Denne familien var sterkt representert - Hendrine og Lenas mor, Sara Helene, bodde sammen med dem her i Buktehuset.

Agnete Ringuth (f. ca 1827) og hennes fire barn utgjorde den siste husstanden. Hun var datteren til Torgie Tonstad (matr. 33), og var blitt enke tidlig. Mens mannen tyskeren Johan Hermann Ringuth (f. 1824) levde, bodde de i et hus ved bryggene like ved Bremerholm (matr. 21).

I 1865 bodde hun i Buktehuset som fattig legdslem.

Buktehuset (matrikkel 1). I Ole Chr. Olsens leiegård bodde det 23 mennesker i 1865.De fire hustandene bestod av mange barn. Kristen Austlending og kona bodde der sammen med fem barn i alderen 4 til 20 år; Jonas og Hendrine Tønnessen hadde seks barn fra 5 til 21 år - de to eldste fra hennes første ekteskap med Johan Edelmann. Agnete Ringuth bodde alene med fire barn med et aldersspenn fra 7 år til 16 år. Lena Grenstrøm bodde sammen med en sønn på 22 år og en datter på 17 år.

Les mer:

Buktehuset Torgie Tonstad
Båtbyggeriet Ringuth
Ole Chr. Olsen Lene Grenstr Kristen Austlending
Sandøy Klassesamfunnet Hendrine 1865

Folketellingen 1900 Folketellingen 1865

  © Arthur Danielsen jr

TiLBAKE

Kilde - Arthur Danielsen sr
Kirkebok for Farsund
Folketellingen fra 1865