Jonas Jonsen
Jonas Jonsen vokste opp i Loshavns nest eldste hus. Sitt eget hus bygde han samtidig med at han giftet seg i 1765.

Det ble foretatt skifte etter at kona Olene Christensdtr (f. 1736) døde i 1794.  Her beskrives huset som en toetasjes tømmerbygning med to stuer og gang i mellom - og kjøkken i første etasje. På baksiden stod det et torv- og vedhus av bindingsverk. Olene var fra Nordhassel på Lista; i likhet med sin søster Kirstine (1741-1802) hadde hun giftet seg med en mann fra Loshavn. Kirstine ble gift med Ole Tønnessen Bjørnestad, som hadde bygd sitt hus ved Holmen (matrikkel 28), ikke langt fra deres eget.

Jonas Jonsen (1739-1812) var los. Han var for gammel til å delta i kapervirksomheten, men som medeier i kaperfartøyer hadde han prisepenger til gode ved sin død.  Sønnene deltok derimot svært aktivt med kapervirksomhet, Reinert var først gast, senere prisemester på 'Veiviseren', John var også med som mannskap på dette skipet før han ble kaptein både på Listakaperen "De fire brødre" og loshavnskaperen "Admiral Lütken". Eldstesønnen Jonas var først nestkommanderende på "Veiviseren", senere var han kaptein på samme skip.

Den samme tjenestejenta var i Jonas Jonsens tjeneste i 36 år. Hun het Torborg Bessesdatter, og fikk 500 riksdaler ved hans død. Det var ikke en ubetydelig sum. 

Jonas og Olene hadde 6 barn,  fire sønner og to døtre. Alle ble boende i Loshavn. Guttene ble skippere, og begge døtrene giftet seg med hver sin skipper.  Maren (1766-1855) ble gift med sin fetter Ellert Jansen. Anna (1770-1806) ble gift med Jan Jansen, bror til Ellert. Jonas (1773-1835) ble gift med Ellerts og Jans søster Maren. Christen (1768-1815) bygde Buktehuset og ble gift med Anne Margrethe Tønnesdatter fra Eikvåg. Hun var søsteren til lillebror Reinerts (1779-1840) kone Else Cathrine. John (1776-1844) bosatte seg på Holmen, etter at han giftet seg med Anne Kathrine Larsdtr fra Farsund.


Huset som Jonas Jonsen bygde i 1765. Ytterst til høyre i bildet, ved Holmen, ser vi Ole Tønnessen Bjørnestads hus.

Jonas Jonsens barndomshjem. Søsteren hans Lene ble boende her.
Les mer om

Folketellingen 1801

Oppgjøret etter Jonas

Anetavle

Foreldrene  Jon og Maren Sønnen Jonas Datteren Maren Reinerts datter Thomine

 

Datteren Anna Sønnen John Reinerts datter Oline Reinerts datter Sara H
Sønnen Christen Sønnen Reinert Reinerts datter Jane Reinerts datter Else
       

Index

TiLBAKE

Kilde:  Arthur Danielsen sr.